Skulerute 2019/2020

Skulerute 2019/2020
Periode Aktivitet
14.- 16. august Plandagar skule, barnehage og SFO - alle har stengt
19. august Oppstart nytt barnehage-, SFO- og skuleår
23. september Plandag skule og SFO - skule og SFO stengt
7. - 11. oktober Haustferie - veke 41
15. november Plandag skule - skule stengt
23. desember - 2. januar Juleferie
2. januar Plandag barnehage - barnehagar stengt
3. januar Oppstart barnehage etter juleferien
6. januar Fyrste skuledag etter juleferien
24. - 28. februar Vinterferie - veke 9
6. - 13. april Påskeferie
1. mai Offentleg høgtidsdag
17. mai Grunnlovsdag
21. mai Kristi himmelfartsdag
22. mai Plandag skule, barnehage og SFO - alle har stengt
1. juni 2. Pinsedag
23. juni Siste skuledag før sommarferien

MERK: SFO er stengt veke 28,29, 30 og 31 (f.o.m. 06.07.2020  t.o.m. 31.07.2020)