Skulerute 2020/2021

Skulerute 2020/2021
Periode Aktivitet
12.- 14. august Plandagar skule, barnehage og SFO. (Barnehagar og SFO stengt.)
17. august Oppstart nytt barnehageår, SFO- og skuleår
5. - 9. oktober Haustferie (Veke 41)
13. november Plandag skule. (Elevfri)
21. desember - 1. januar Juleferie
4. januar Plandag skule, barnehage og SFO
5. januar Fyrste skuledag etter juleferien
1. - 5. mars Vinterferie (Veke 9)
29. mars - 5. april Påskeferie
1. mai Offentleg høgtidsdag
13. mai Kr. himmelfartsdag
14. mai Plandag skule, barnehage og SFO
17. mai Grunnlovsdag
24. mai 2. Pinsedag
22. juni Siste skuledag før sommarferien


MERK: SFO er stengt veke 27, 28, 29 og 30 (5. juli - 30. juli 2020)

Du kan også laste ned skuleruta. (PDF, 452 kB)