Skulerute 2021/2022

Skulerute 2021/2022
Periode Aktivitet
16.-18. august Plandagar skule, barnehage og SFO - alle har stengt
19. august Oppstart nytt barnehage-, SFO- og skuleår
11.-15. oktober Haustferie - veke 41
12. november Plandag skule - skule stengt
22.-31. desember Juleferie
3. januar Plandag barnehage, SFO og skule - alle har stengt
28. februar - 4. mars Vinterferie - veke 9
11.-18. april Påskeferie
17. mai Grunnlovsdag
26. mai Kristi himmelfartsdag
27. mai Plandag skule, barnehage og SFO - alle har stengt
6. juni 2. Pinsedag
22. juni Siste skuledag før sommarferien

Merk: SFO er stengt veke 27, 28, 29 og 30 (4. juli - 29. juli 2022). 

Du kan også laste ned skuleruta. (PDF, 179 kB)