Barnehage- og skulerute 2023/2024

Barnehage- og skulerute 2023/2024

Skulerute 2023/2024
Periode Aktivitet
14. august Plandag barnehage og skule
15.-16. august Plandagar barnehage, skule og SFO
17. august Første skuledag etter sommarferien
15. september Plandag skule og SFO
9.-13. oktober Haustferie
17. november Plandag skule og SFO
22. desember - 2. januar Juleferie
2. januar Plandag barnehage, SFO er open.
26. februar - 1. mars Vinterferie
25. mars - 1. april Påskeferie skulen
28. mars - 1. april Påskeferie i barnehagen og SFO
1. mai Offentleg fridag
9. mai Kristi Himmelfartsdag
10. mai Plandag barnehage og fridag i skulen. SFO er open.
17. mai Grunnlovsdag
20. mai 2. pinsedag
21. juni Plandag skule/sommarferie for elevane
1.-26. juli SFO stengt

Du kan også laste han ned som pdf-fil. (PDF, 164 kB)