Skulerute 2023/2024

Skulerute 2023/2024

Skulerute 2023/2024
Periode Aktivitet
14. august Plandag barnehage og skule
15.-16. august Plandagar barnehage, skule og SFO
17. august Første skuledag etter sommarferien
15. september Plandag skule og SFO
9.-13. oktober Haustferie
17. november Plandag skule og SFO
22. desember - 2. januar Juleferie
2. januar Plandag barnehage
26. februar - 1. mars Vinterferie
25. mars - 1. april Påskeferie skulen
28. mars - 1. april Påskeferie i barnehagen og SFO
1. mai Offentleg fridag
9. mai Kristi Himmelfartsdag
10. mai Plandag barnehage og SFO, skulen har fridag
17. mai Grunnlovsdag
20. mai 2. pinsedag
21. juni Plandag skule/sommarferie for elevane
3. - 28. juli SFO stengt

Du kan også laste ned skuleruta. (PDF, 164 kB)