Visjon og satingsområde

For skulane i Hjelmeland.

Mål

  • Alle barn i Hjelmeland kommune skal verte motiverte og inspirerte til å lære, og skal få god oppfølging i eit trygt og godt miljø.

Visjon

  • Gjera kvarandre gode!

Satsingsområde

  • Vurdering for læring
  • Klasseleiing
  • Mitt val (sosial kompetanse)