Opphald ved omsorgssenter - betalingssatsar

Betaling for korttidsopphald

Betaling for korttidsopphald
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 193
Dag-/nattopphold, per dag/natt 110
Avlastning Gratis

Betaling for langtidsopphald:

75% av inntekt mellom kr 10 000,- og folketrygda sitt grunnbeløp, og 85% av overskytande inntekt.

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon kr. 10 000,-.
Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon i dobbeltrom, utan sjølv å ønske det, kr. 48 300,-