Gebyr feiing og brannutrykking

Gebyr feiing og brannutrykking

Feiing og tilsyn vert fakturert ein gong per år, sjølv om det ikkje har vorte feid same året. Fakturering skjer til siste termin. Det kan og søkjast om fritak frå feiegebyr, sjå gjeldande forskrift. (PDF, 164 kB)

Betaling feiing og brannutrykking 2024

Betaling feiing og brannutrykking 2024
Feiing Gebyr kr Gebyr inkl mva
Feiegebyr hus 250 313
Feiegegyr hytte 300 375
Pr. tilleggspipe 120 150
Tilsyn gasspeis 120 150
Ekstra arbeid hos kunde 200 250
Brenning av hus som øvingsobjekt 24 400 30 500
Timepris utrykkingsmannskap - andre oppdrag pr mann 1 020 1 275