Gebyr feiing og brannutrykking

Feiing og tilsyn vert fakturert ein gong per år, sjølv om det ikkje har vorte feid same året. Fakturering skjer til siste termin. Det kan og søkjast om fritak frå feiegebyr, sjå gjeldande forskrift. (PDF, 164 kB)

Betaling feiing og brannutrykking 2021
Feiing Gebyr kr Gebyr inkl mva
Feiegebyr hus 280 350
Feiegegyr hytte 320 400
Pr. tilleggspipe 140 175
Tilsyn gasspeis 140 175
Ekstra arbeid hos kunde 200 250
Brenning av hus som øvingsobjekt 24 400 30 500
Timepris utrykkingsmannskap - andre oppdrag pr mann 1 020 1 275