Kva kan du søkje om sjølv?

Tiltak som krev søknad og løyve som tiltakshavar kan gjera sjølv, jamfør plan- og bygningslova (§20-4).

Følgjande tiltak kan du søke om sjølv:

Liste over kva som blir rekna som mindre tiltak finn du i byggesaksforskrift § 3-1.

Anne Marie Bergman
Byggesaksbehandlar
E-post
Telefon 404 39 124