Arealoverføring

Ønskjer du å kjøpe delar av ein annan eigedom eller selge deler av din eigen, kan du søke om arealoverføring. 

Arealoverføring innebærer at det vert delt i frå ein del av ein eigedom, og at denne delen slås saman med ein annan eigedom. Ved arealoverføring slepp ein å opprette eigen grunneigedom, tinglyse skøyte og utføre ei samanslåing av eigedomane.

Justeringar der arealet er under 5% av eigedomens totale areal kan gjerast ved grensejustering.

Kven kan søke?

Eigar av eigedom (heimelshavar), festar, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søkje om arealoverføring

Søknadsskjema.

Ingeborg Westersjø
Rådgjevar kart og oppmåling
E-post
Telefon 404 39 121