Du er her:

Minner me om at

- Startlån og bustadtilskot er statlege ordningar som vert finansierte gjennom Husbanken og forvaltast av kommunen

Bustøtte er behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge kostnader.
Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fattar vedtaka, men det er kommunen som behandlar søknadane og har all kontakt med deg som søkjar.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30