Du er her:

Kommunale eigedomar og utleigeleilegheiter

Bygg og anlegg har forvaltningsansvaret for kommunale eigedomar, innbefatta utleige av kontorlokaler og industribygg, samt kjøp og sal av eigedomar.

Kommunen disponerer også ca 30 bueiningar som det er mogleg å leiga.
 

Bustadkontor

Bustadkontoret har ansvar for tildeling samt oppfølgjing av kommunen sine utleigebustadar etter gjeldande rettningslinjer. Vidare har kontoret ansvar for Husbanken sine kommunale oppgåver, slik som bustønad, startlån og tilskot til etablering/tilpasning.  
 

Bustadkontoret held til i kommunehuset i Vågen i Hjelmeland.

Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Opningstid: måndag, tysdag, og torsdag. 

 

Utleige kommunale bustader

Retningslinjer (PDF, 179 kB).

Søknadsskjema (PDF, 24 kB).

Kontaktperson: Anita Husøy Riskedal

E-post: husbanken@hjelmeland.kommune.no

Telefon: 404 39 086

 

Husbanken

Bustønad - søke om bustønad.

Startlån/tilskot - søke om startlån og retningslinjer (PDF, 291 kB) for tildeling av startlån i Hjelmeland.

Kontaktperson: Anita Husøy Riskedal

E-post: husbanken@hjelmeland.kommune.no

Telefon: 404 39 086

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30

Se også