Kommunalt vatn og avlaup

Hjelmeland kommune har inngått avtale med IVAR IKS om drift og forvaltning av vatn og avlaup i kommunen.

IVAR IKS sitt ansvar er å ivareta Hjelmeland kommune sine plikter når det gjeld kommunal vassforsyning og avlaupshandtering for privat- og næringsabonnentar.

Ved akutte hendingar på offentleg vass- og avlaupsanlegg utanom ordinær arbeidstid, kontakt vakttelefonen,

tlf: 975 07 200.

Lene Beadle
VA-sjef IVAR IKS
E-post
Telefon 475 09 581

Åpningstider

Opetid: kl 10:00 - 15:30

Ved akutte hendingar på offentleg vass- og avlaupsanlegg utanom ordinær arbeidstid, kontakt vakttelefonen:

tlf: 975 07 200