Vassbrot

Brot på kommunal vassleidning

Om du ønskjer å varsle om lekkasje på kommunal vassleidning utanom ordinær arbeidstid, kontakt vakttelefonen:

Tlf: 975 07 200

Innafor ordinær arbeidstid, ta kontakt med Hjelmeland kommune, tlf: 51 75 00 00

 

Vasslekkasje på privat stikkleidning - Du pliktar å stoppe lekkasjar

Når du eig ein bygning som er knytt til den kommunale vassforsyninga, er leidninga frå bygget og fram til kommunen si hovudleidning ditt ansvar og din eigedom. Denne leidninga kallast stikkleidning.

 

Ein lekkasje med storleik som ein blyant kan forsyne 100 bustadar med drikkevatn. 

Hjelmeland Kundesenter
E-post
Telefon 51 75 00 00