Informasjon om koronavirus

Ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00 dersom du lurer på om du kan vera smitta. 

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Offentlig vatn og avlaup

Kommunen samarbeidar med IVAR IKS om drift og forvaltning av vatn og avlaup. IVAR IKS sitt ansvar er å ivareta kommunen sine plikter når det gjeld kommunal vassforsyning og avlaupshandtering for privat- og næringsabonnentar.