Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.
Me kan også teste arbeidstakarar frå EØS/Schengen.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Offentlig vatn og avlaup

Kommunen samarbeidar med IVAR IKS om drift og forvaltning av vatn og avlaup. IVAR IKS sitt ansvar er å ivareta kommunen sine plikter når det gjeld kommunal vassforsyning og avlaupshandtering for privat- og næringsabonnentar.