Besøksheim

Ein besøksheim er ein heilt vanleg heim. Å være besøksheim innebærer å ta imot barn/ungdom éin eller fleire helger per månad. Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak og ei støtte til familiar med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Besøksheimen skal ikkje erstatte barnet sin heim hos sine biologiske foreldre.

Kva krav stillast til ein besøksheim?

Det stillast ingen krav om utdanning for å bli besøksheim, det er om ein er personleg skikka det vert lagt størst vekt på. Det er viktig at besøksheimen består av trygge og stabile vaksne personar som har husrom og hjarterom. Besøksheimen kan gjerne ha eigne barn.

Det er krav om utvida politiattest.

Ønskjer du å være besøksheim?

Ta kontakt med barnevernleder per telefon eller epost.