Kontortid på skulane

Helsesjukepleiar og psykiatrisk sjukepleiar har open dør på skulane i kommunen. I tillegg har dei mange elevsamtalar, deltek på samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og i undervisninga blant anna. 

Tidspunkt for open dør for skuleåret 2020/2021: 

 • Måndag
  • Hjelmeland barneskule kl. 9.00-12.00
  • Hjelmeland ungdomsskule kl. 9.00-14.00
 • Tysdag
  • Fister skule kl. 9.15-11.30
  • Hjelmeland ungdomsskule kl. 11.00-12.00
 • Onsdag
  • Hjelmeland barneskule kl. 8.30-11.30
  • Hjelmeland ungdomsskule kl. 9.00-14.00
  • Årdal skule kl. 8.00-11.30
 • Torsdag
  • er på skulane ved behov
 • Fredag
  • er på skulane ved behov
  • Hjelmeland ungdomsskule kl. 11.00-12.00