Kontortid på skulane

Helsesøster og psykiatrisk sjukepleiar har open dør på dei ulike skulane. I tillegg har dei mange elevsamtalar, deltek på samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og i undervisninga blant anna. 

Tidspunkt for open dør for skuleåret 2017/2018: 

 • Måndag
  • Hjelmeland barneskule kl. 10.00-11.00
  • Hjelmeland ungdomsskule kl. 11.00-13.00
 • Tysdag
  • Fister skule kl. 8.00-9.30
  • Hjelmeland ungdomsskule kl. 13.00-14.00
 • Onsdag
  • Årdal skule kl. 8.00-10.00
  • Hjelmeland barneskule kl. 11.00-12.00
  • Hjelmeland ungdomsskule kl. 11.00-12.00
 • Torsdag
  • skulane ved behov
 • Fredag
  • skulane ved behov