Ferieavvikling på legekontoret

Under finn du oversikt over legane sin sommarferie: 

  • Fastlege Bjarte Sørensen 4. juli - 24. juli
  • Fastlege Tarjei Tørre Asprusten 27. juni - 31. august (permisjon og ferie)
  • Lis1 lege Miriam Sollie 27. juni - 17. juli

I tillegg har Tarjei permisjon i tidsrommet 1. september 2022 - 28. februar 2023 på grunn av spesialisering. I denne perioden arbeidar han på Stavanger universitetssjukehus. 

Andreas Larsen er vikar for Tarjei. Andreas har ferie 22. august - 11. september. 

Ny Lis1 lege startar 1. september, ho heiter Sonia Baban. Ho kjem til å fortsette som fastlege frå 1. mars 2023.