Videokonsultasjon

Videokonsultasjon

Fastlegane tilbyr videokonsultasjonar. Dersom du ønsker det, bestill time som vanleg via helsenorge.no og skriv ein merknad at du ønsker videokonsultasjon.

Gå så til det digitale venterommet på hjelmelandlegekontor.confrere.com til avtalt tid, så ringer legen deg opp der. ​

Dette kan eigna seg for elevar og studentar som bur borte, men som treng legeerklæring, for samtalar som ikkje krev fysisk undersøkelse o.l.