Demensteam Hjelmeland

Demensteamet består av lege Bjarte Sørensen og sjukepleiar Oddbjørg Randa Heggland.

Me kan tilby heimebesøk av sjukepleiar, for kartlegging av brukaren sine behov for hjelp i kvardagen.

Hjelmeland Legekontor
Telefon 51 75 71 00