Demensteam Hjelmeland

Demensteamet består av lege Bjarte Sørensen og sjukepleiar Oddbjørg Randa Heggland.

Me kan tilby heimebesøk av sjukepleiar, som kartleggar brukaren sine behov for hjelp i kvardagen.

Hjelmeland Legekontor
Telefon 51 75 71 00
Hjelmeland omsorgssenter
E-post
Telefon 51 75 90 00

Postadresse:
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 46
4130 Hjelmeland