Du er her:

Elin Fister Hovda er tilsett som kreftsjukepleier i 20% stilling. Ho kan komme på heimebesøk for samtale, oppfølging og støtte til kreftpasientar og familien deira.

Pårørendesenteret


Her kan pårørande finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørande sine erfaringar.

HELFO-frikort-for-helsetjenester


Frikort for eigenandelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017.
Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester. Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at taket for eigenandel er nådd.

hpv-jenter-studier.jpg

Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram 

Logo 116117

 

Frå 1. september 2015 fikk legevakta same nummeret i heile landet, det sekssifra nummeret 116117. Då kjem du til legevakta der du oppheld deg, uansett kor i Noreg du ringjer frå. Nummeret skal fungera både frå fasttelefon og mobil - og er gratis. 

Legekontoret på Hjelmeland finn du i Helsehuset, Hjelmeland sentrum.

Besøksadresse Prestagarden 13.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.


Har du behov for å tilpasse bustaden din, så kan vi kanskje hjelpe deg.

Kvitveis

Henvendelsar til Hjelmeland kommune vedkomande pasientar

Fysioterapi avdelinga har romslege lokale i Helsehuset på Hjelmeland, med moderne utstyrte behandlingsrom og treningssal.

 

Hovudkjøkkenet er fysisk plassert i same bygningen som Hjelmeland omsorgssenter.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30