Dersom du treng økonomisk stønad for tilpassing av bustaden din, slik at du fortsatt kan bli buande der, kan du søkje kommunen din om tilskot til dette.   

Ein viktig rett er retten til å få utarbeidd ein individuell plan. Planen skal letta koordineringa av helse- og/eller sosiale tjenester for personar med behov for langvarige og koordinerande tjenester frå det offentlege hjelpeapparatet. Planen skal sikra at det til ei kvar tid er nokon som har ansvar for å følgje opp brukaren. Det er ein klar føresetnad at brukaren skal medverke når ein slik plan vert laga.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500