Du er her:


Har du behov for å tilpasse bustaden din, så kan vi kanskje hjelpe deg.

Ein viktig rett er retten til å få utarbeidd ein individuell plan. Planen skal letta koordineringa av helse- og/eller sosiale tjenester for personar med behov for langvarige og koordinerande tjenester frå det offentlege hjelpeapparatet. Planen skal sikra at det til ei kvar tid er nokon som har ansvar for å følgje opp brukaren. Det er ein klar føresetnad at brukaren skal medverke når ein slik plan vert laga.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30