Kommunal vigsel

gifteringer - Klikk for stort biletegifteringer

Frå 1. januar 2018 har kommunane overteke ansvaret for borgarleg vigsel. Det betyr at det ikkje lenger er domstolane som gjennomfører dette, og at kommande ektepar må kontakta ein kommune for å avtala vigsel.

I Hjelmeland kommune har kommunestyret vedteke at me skal ha eit godt og tilgjengeleg vigselstilbod, med vekt på det seremonielle. Me har valt å tilby Spinneriet som lokale for seremonien. Dette er eit unikt bygg med ei lang historie du kan lese meir om her.

Nedanfor følgjer nokre spørsmål og svar om kommunal vigsel i Hjelmeland


Kven kan vigsla seg her?


Når kan me vigsla oss i Hjelmeland?


Kva kostar det?


Kven gjennomfører vigsel i kommunen?


Korleis vert vigselen gjennomført?
 

Kva må gjerast før vigselen?


Korleis avtalar me tid for vigsel?


Regelverk

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30