Finn byggesaker og reguleringsplanar i kart

Her kan du finne, og følgje med på, byggesaker og reguleringsplanar i kart. Du vil og finne dokumenta i sakene inne i kartløysingane.

Du søkjer på gards- og bruksnummer og vel det kartlaget du ønskjer.

Enkel kartløysing

Avansert kartløysing

Ta kontakt med kommunen viss du har spørsmål.