Finn byggesaker og reguleringsplanar i kart

Her kan du finne, og følgje med på, byggesaker, delesaker og reguleringsplanar i kart. Du vil og finne dokumenta i sakene inne i kartløysinga.

Du søkjer på gards- og bruksnummer, eller adresse og vel det kartlaget du ønskjer å sjå (byggesak, delesak eller reguleringsplan (vedtatt, eller under arbeid.)

Enkel kartløysing

Ta kontakt med kommunen viss du har spørsmål.