Fiskekort og døgnkvoter

Fiskekort og kvotar

Vorma

Periode: 15. juni - 31. august

Øvre del - Hans Ove Mæland

Nedre del - www.tytlandsvik.com

Storånå/Årdalselva

Periode: 20. mai - 31. august

Døgnkvote

Mai: 1 laks per fiskar
Juni - august: 2 laks per fiskar

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Informasjon om fiskekort

 

Ulla

Periode: 15. juni - 31. august
Du kan fiske torsdagar til og med søndagar.

Døgnkvote

3 laks per fiskar

Sal av fiskekort

I Ulla er det totalt 11 stk fiskekort for sal. Korta gjeld i eit døgn, frå kl. 00.00 til 24.00 neste dag. 

Førehandssalet startar tysdag 7. mai kl. 17.00 for medlemmer av Stavanger og Rogaland jakt og fiskeforening (SRJFF). Nytt av året er 2 trekningar same dag, 4 +4 kort. Coop Marked Jøsenfjorden starter også salet 7. mai, men kl 10.00. Trekning 2 ganger, 4 + 4 kort.

For ikkje-medlemmar av SRJFF starter kortsalet 14 dager etter første salsdag, tysdag 21. mai.

Intersport Stavanger, Østervåg 7 - telefon: 51 85 41 70 - antall: 4 døgnkort
G-Sport Sandnes Maxi, Gravarsveien 7 - telefon: 51 68 09 80 - antall: 3 døgnkort
Coop Marked Vadla, Jøsenfjorden - telefon: 51 75 01 43 antall: 2+2 døgnkort

Husk at fiskekort som blir bestilt og ikkje blir henta skal betalast.

Prisar

For medlemmar i SRJFF: kr. 200,- 
For dei som ikkje er medlem i SRJFF: kr. 250,-

Om fisking i Ulla

Hjelmelandselva

Periode: 1. juli - 31. august

Døgnkvote

3 laks per fiskar

Sal av fiskekort

YX Hjelmeland - Tapp'n
Ryfylkevegen 6969
4130 Hjelmeland

Tlf: 51 75 03 06

Vatn og innsjøar

For fiskekort i vatn og innsjøar må du ta kontakt med grunneigar.

Lenke til Fiske i statsallmenning