Fiskekort og døgnkvoter

Fiskekort og kvotar

Vorma

Periode: 15. juni - 31. august

Øvre del - Hans Ove Mæland

Nedre del - www.tytlandsvik.com

Storånå/Årdalselva

Periode: 20. mai - 31. august

Døgnkvote

Mai - august: 1 laks per fiskar

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Informasjon om fiskekort

 

Ulla

Periode: 15. juni - 31. august
Du kan fiske torsdagar til og med søndagar.

Døgnkvote

3 laks per fiskar

Sal av fiskekort

I Ulla er det totalt 11 stk fiskekort for sal. Korta gjeld i eit døgn, frå kl. 00.00 til 24.00 neste dag. 

Førehandssalet startar tysdag 7. mai kl. 17.00 for medlemmer av Stavanger og Rogaland jakt og fiskeforening (SRJFF). Nytt av året er 2 trekningar same dag, 4 +4 kort. Coop Marked Jøsenfjorden starter også salet 7. mai, men kl 10.00. Trekning 2 ganger, 4 + 4 kort.

For ikkje-medlemmar av SRJFF starter kortsalet 14 dager etter første salsdag, tysdag 21. mai.

Intersport Stavanger, Østervåg 7 - telefon: 51 85 41 70 - antall: 4 døgnkort
G-Sport Sandnes Maxi, Gravarsveien 7 - telefon: 51 68 09 80 - antall: 3 døgnkort
Coop Marked Vadla, Jøsenfjorden - telefon: 51 75 01 43 antall: 2+2 døgnkort

Husk at fiskekort som blir bestilt og ikkje blir henta skal betalast.

Prisar

For medlemmar i SRJFF: kr. 200,- 
For dei som ikkje er medlem i SRJFF: kr. 250,-

Om fisking i Ulla

Hjelmelandselva

Periode: 1. juni - 31. august

Døgnkvote

3 laks per fiskar

Sal av fiskekort

Fiskekortet gjeld for:

  • Hjelmelandselva
  • Steinslandsvatnet
  • Steinslandselva

Du kan kjøpe sesong-, dags-, ungdoms- og båtkort. 

Kjøp ditt fiskekort på inatur.no

Blåsjø

Periode: 1. juni - 31. oktober

Sal av fiskekort

Fiskekortet gjeld for garn og stang. 

Du kan kjøpe sesong- og døgnkort. 

Kjøp ditt fiskekort på inatur.no

Øvre Tysdalsvatn

Fiskekort kostar kr 100,- per døgn per person. Det er kun tillet med håndsnøre. 

Du kan betale fiskekort slik: 

  • vipps til tlf. 977 55 347 (Reidunn Kirsti Ferstad). Merk betalinga med Fiskekort og dato. 
  • kontonummer 3353 14 21774

 

Vatn og innsjøar

For fiskekort i vatn og innsjøar må du ta kontakt med grunneigar.

Lenke til Fiske i statsallmenning