Fiskekort og døgnkvoter

Her finn du informasjon om fiskekort og døgnkvoter

Fiskekort og kvotar

Vorma

Sal av fiskekort i Vorma:

Øvre del:
www.tytlandsvik.com

Nedre del:
Hans Ove Mæland

Årdalselva (Storånå)

Periode: 20. mai - 31. august

Døgnkvote:
Mai: 1 laks per fiskar
Jun - Aug: 2 laks per fiskar

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Informasjon om fiskekort

 

Ulla-elva

Periode: 15. juni - 31. august

Døgnkvote:
3 laks (Ikkje opna måndag-onsdag)

FISKEKORT:

I Ulla selges det totalt 11 stk døgnkort som gjelder kl. 00.00 til kl. 24.00 neste dag.
Forhåndssalget av fiskekort starter tirsdag 8. mai, klokken 17.00, for medlemmer av SRJF.
Nytt av året er 2 trekninger samme dag 4 + 4 kort.

I butikk Jøsenfjord starter salget 8. mai kl 10.00, trekning 2 ganger, 4 + 4 kort.

For ikke-medlemmer av SRJF starter kortsalget 14 dager etter første salgsdag.

Max antall kort en fisker kan forhåndskjøpe i sesongen er 15 (NB! de 2 butikkortene som
selges dagen før i Jøsenfjorden kommer i tillegg).

Fiskekort kjøpt 1 salgsdag kan ikke skrives over til andre fiskere.
Ved kortsalg 1 salgsdag skal det trekkes lodd om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen
organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas i det butikken åpner.

På Coop i Jøsenfjorden selges det ved personlig fremmøte ons-lør 2 fiskekort til påfølgende
fiskedag. Dersom flere enn 2 personer er møtt frem når butikken åpner om morgenen, skal det
arrangeres loddtrekning om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte
selv, og trekningen foretas idet butikken åpner.

Det fines 3 utsalgssteder for fiskekort:
Intersport Østervåg 7, Stavanger tlf.: 51 85 41 70 4 døgnkort
Intersport Tinghuset, Sandnes tlf. 51 68 09 80 3 døgnkort
Coop Jøsenfjorden tlf. 51 75 01 43 2+2 døgnkort

Husk at fiskekort som blir bestilt og ikke avhentes skal betales.
NB! Det er ikke mulig å overført fiskekort fra ett utsalgssted til et annet

KORTPRISER:
Kr. 200,- for medlemmer. NB! Ny kortpris!
Kr. 250,- for ikke medlemmer.
 

Hjelmelandselva

Periode:
1. juli - 31. august

Døgnkvote:
3 laks

SAL AV FISKEKORT:

YX Hjelmeland
Ryfylkevegen 6969
4130 Hjelmeland
Tlf: 51 75 03 06

Vatn og innsjøar

For fiskekort for vatn og innsjøar må du ta kontakt med grunneigar.

Lenke til Fiske i statsallmenning