Regelverk

Fiske - regelverk og lokale forskrifter

Lokal forskrift om fiske i Riskedalsvatnet
Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland
Regelverk for fiske i sjøen