Turistinformasjon Hjelmeland

Du finn oss i same lokale som Ryfylkebiblioteket Hjelmeland.

Adresse:
Vågavegen 115, 4130 Hjelmeland 

Opningstid, juni - august:
Måndag - fredag kl. 10.00-15.30

Kontakt oss på telefon: 404 39 163.

 

The tourist information is located in the same venue as Hjelmeland Library. 

Adress:
Vågavegen 115, 4130 Hjelmeland

Opening hours, June - August:
Monday - Friday from 10.00 am to 3.30 pm

Tel: +47 404 39 163.