Turistinformasjon Hjelmeland

Du finn oss i same lokale som Ryfylkebiblioteket Hjelmeland. 

You can find us in the same venue as Hjelmeland Library. 

Adr. Vågavegen 115, 4130 Hjelmeland

Opningstid/opening hours: 

Måndag - fredag kl. 10.00-15.30

Monday - Friday from 10.00 am to 3.30 pm

Kontakt oss på telefon 404 39 003. 

Call us, phonenumber +47 404 39 003.