Du er her:

 


Føremålet med Frivilligfondet er å stimulera til allsidig kultur- og fritidstilbod for innbyggjarar i Hjelmeland kommune. Tiltak og aktivitetar for barn og unge er særleg prioritert. Det er nå muleg å søkje om støtte frå Frivilligfondet. Nedanfor finn de retningsliner for Frivilligfondet og elektronisk søknadsskjema.


Søknadsfrister er sett til:

1. mars
1. juni
1. september
1. desember

Neste søknadsfrist vert 1. desember 2017


 

Biblioteket på Hjelmeland er ein del av Ryfylkebiblioteket, lenke til heimesida finn du her

Hjelmeland kommune gøymer på mange kulturminne, eller kulturskattar.
Nokre av desse er kjende langt utover kommunen sine grenser, andre er det berre nokre få som kjenner til.

morten

I 2016 fikk Morten Hetland Kulturprisen i Hjelmeland.

elisabeth

 

I 2016 er det Elisabeth Grønvik som får Hjelmelandsprisen.

Skyssordning (ungdomstaxi) for ungdom kan nyttast av ungdom mellom 13 og 18
år som er busette i Hjelmeland kommune.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30