Biblioteket på Hjelmeland er ein del av Ryfylkebiblioteket, lenke til heimesida finn du her

Hjelmeland kommune gøymer på mange kulturminne, eller kulturskattar.
Nokre av desse er kjende langt utover kommunen sine grenser, andre er det berre nokre få som kjenner til.

morten

I 2016 fikk Morten Hetland Kulturprisen i Hjelmeland.

elisabeth

 

I 2016 er det Elisabeth Grønvik som får Hjelmelandsprisen.

Skyssordning (ungdomstaxi) for ungdom kan nyttast av ungdom mellom 13 og 18
år som er busette i Hjelmeland kommune.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500