aktivitetsdag


For dei som ikkje har tenkt seg ut i den store verda på sommarferie dette året, er det mykje spanande å være med på her heime.

skaterboard

Fritidskortet gir gratis inngang på kommunens

arrangement, familiebading, gratis medlemskap i

Hjelmeland Ungdomsteater, Grøssartur og Frukt– og Laksfestivalen.

 

Naturkommunen Hjelmeland har mange  turstiar å by på, enten du nyttar deg av dei  oppmerka stiane, eller om du ynskjer å utforske den varierte naturen vår  på eiga hand.

Fotball i hjelmelandshallen

Besøksadresse: Ramsbu 3.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Hjelmelandshallen er bygd for idrettsaktivitetar. Her samlast spesielt barn og unge til aktivitetar som byggjer opp og styrkjer kroppen, som td handball og fotball.

Danseworkshop

I Hjelmeland er det eit rikt og variert kulturliv med mange aktive lag og foreningar.

Ungdomstur til Suldal vår 05

Hjelmeland kommune er den nest største kommunen i Rogaland. Vi er ca. 2.700 innbyggjarar, og kommunen er 1092 kvadratkilometer.

Spinneriet logo

Det gamle spinneribygget er no restaurert som kulturbygg i Hjelmeland sentrum.
Besøksadresse: Burmavegen 11

Frivilligsentralen

Hjemeland frivilligsentral har fylgjande visjon:

Bidra med det du kan.

 

Kart kan nyttast til mange ulike oppgåver og aktivitetar.

I menyen til høgre vil du finne lenker til ulike kart som er eigna til ulike føremål.

Formannskapet vedtok 28. april 2009 følgjande retningsliner for Hjelmeland kulturskule.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500