Du er her:

Naturkommunen Hjelmeland har mange  turstiar å by på, enten du nyttar deg av dei  oppmerka stiane, eller om du ynskjer å utforske den varierte naturen vår  på eiga hand.

Hjelmeland kommune har ikkje eige turistkontor, men har inngått avtale med Reisemål Ryfylke om heilårsope turistkontor. Det er altså ikkje eit fysisk kontor på Hjelmeland, det er no i Strand.
 

Fotball i hjelmelandshallen

Besøksadresse: Ramsbu 3.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Hjelmelandshallen er bygd for idrettsaktivitetar. Her samlast spesielt barn og unge til aktivitetar som byggjer opp og styrkjer kroppen, som td handball og fotball.

Danseworkshop

I Hjelmeland er det eit rikt og variert kulturliv med mange aktive lag og foreningar.

Ungdomstur til Suldal vår 05

Hjelmeland kommune er den nest største kommunen i Rogaland. Vi er ca. 2.700 innbyggjarar, og kommunen er 1092 kvadratkilometer.

Spinneriet logo

Det gamle spinneribygget er no restaurert som kulturbygg i Hjelmeland sentrum.
Besøksadresse: Burmavegen 11

Øyastølsmyra

Hausten 2008  vart dei endeleg prova lagt fram av geologen Fridtjof Riis: Ritlandsområdet i Hjelmeland er eit ekte meteorittkrater.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30