Oppstart måndag 24.10.2016 på Hjelmeland ungdomsskule 

Penger II

 

Nå  er det enklare  for lag og organisasjonar i Hjelmeland å finne fram i jungelen av tilskotsordningar. 

Folkehelse er befolkninga si helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid inneber å svekka faktorar som medfører helserisiko, og styrke faktorar som bidreg til betre helse – både fysisk og psykisk helse.

Fotball i hjelmelandshallen

Besøksadresse: Ramsbu 3.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Hjelmelandshallen er bygd for idrettsaktivitetar. Her samlast spesielt barn og unge til aktivitetar som byggjer opp og styrkjer kroppen, som td handball og fotball.

Symjing

Symjehallen er ein del av ungdomsskulen på Hjelmeland.
Besøksadresse: Ramsbu 11.

Hallen er 10,5 x 12,5 m.

Naturkommunen Hjelmeland har mange  turstiar å by på, enten du nyttar deg av dei  oppmerka stiane, eller om du ynskjer å utforske den varierte naturen vår  på eiga hand.

Danseworkshop

I Hjelmeland er det eit rikt og variert kulturliv med mange aktive lag og foreningar.

Ungdomstur til Suldal vår 05

Hjelmeland kommune er den nest største kommunen i Rogaland. Vi er ca. 2.700 innbyggjarar, og kommunen er 1092 kvadratkilometer.

Spinneriet logo

Det gamle spinneribygget er no restaurert som kulturbygg i Hjelmeland sentrum.
Besøksadresse: Burmavegen 11

Frivilligsentralen

Hjemeland frivilligsentral har fylgjande visjon:

Bidra med det du kan.

 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500