Rådyr

Det er meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskote hjortevilt og når ein nyttar motorbåt til å henta skadeskoten sjøfugl

 

Rev

Ordninga med at Hjelmeland kommune betalte ut skotpremiar opphøyrde frå 1.01.2014.
 

Kontaktperson for vilt og fiske er rådgjevar landbruk Torborg Kleppa,  som har sitt kontor i Forvaltningsseksjonen, Vågahuset i Hjelmelandsvågen.

Besøksadresse: Vågavegen 115.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Fotball i hjelmelandshallen

Besøksadresse: Ramsbu 3.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Hjelmelandshallen er bygd for idrettsaktivitetar. Her samlast spesielt barn og unge til aktivitetar som byggjer opp og styrkjer kroppen, som td handball og fotball.

Symjing

Symjehallen er ein del av ungdomsskulen på Hjelmeland.
Besøksadresse: Ramsbu 11.

Hallen er 10,5 x 12,5 m.

Brannbil Hjelmeland

Brannvesenet har ansvar for brann, redning, førebyggjande arbeid og andre oppgåver etter brannlova.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500