Du er her:

Det blei felt 21 elgar i Hjelmeland denne hausten. Det er ein elg meir enn i 2016. Det blei tildelt 45 fellingsløyve, og fellingsprosenten blir dermed 46,7%. I 10 av totalt 22 godkjende elgvald blei det felt elg.Kodejakta er eit tilbod til deg som er glad i friluftsliv og som likar spenstige utfordringar. Eller kanskje det like mykje er eit tilbod til deg som likar å ferdast i den flotte naturen som Hjelmeland kommune har å tilby.

I Kodejakta 2017 kan du vinne flotte premiar ved å gå på tur.

 

 

Rådyr

Det er meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskote hjortevilt og når ein nyttar motorbåt til å henta skadeskoten sjøfugl

 

Kontaktperson for vilt og fiske er rådgjevar landbruk Torborg Kleppa,  som har sitt kontor i Forvaltningsseksjonen, Vågahuset i Hjelmelandsvågen.

Besøksadresse: Vågavegen 115.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Fotball i hjelmelandshallen

Besøksadresse: Ramsbu 3.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Hjelmelandshallen er bygd for idrettsaktivitetar. Her samlast spesielt barn og unge til aktivitetar som byggjer opp og styrkjer kroppen, som td handball og fotball.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30