Du er her:

Ungdomstaxi

Skyssordning (ungdomstaxi) for ungdom kan nyttast av ungdom mellom 13 og 18
år som er busette i Hjelmeland kommune.

 Ordninga kan nyttast heile veka, dog med desse begrensningane:
- Ordninga kan ikkje nyttast til private besøk utanom i helgene.
- Ordninga kan ikkje nyttast til/frå skulen i skuletida.
- Ordninga gjeld berre innanfor Hjelmeland kommune.

- Minimum 3 brukarar må nytta ordninga pr. tur for å utløysa skyss.
- Ungdomstaxien kan brukast mellom klokka 07:00 og 00:30.
  Tidsfristen gjeld ikkje ved offentlege arrangement.

Eigenbetalinga vert sett til kr. 50 pr. tur og person, uansett
strekning.

For fullstendig reglement kan du lese meir her (PDF, 196 kB)

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30

Se også