Bondeposten 2/2019

7 Erstaning om avlingsskade

Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føresett at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten. Årsaker kan vere tørke, flaum og frost eller haglskader i frukt. Du må melda i frå til kommunen at du har skade, og søknadsfristen er 31. oktober.