Bondeposten 2/2019

8 KURS

8.1 Autorisasjon plantevern

NLR Rogaland arrangerer følgjande kurs i autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel i haust/vinter:

 • Teori,  både fornying og bevis for første gong
 • Alternativ til dag:
  • 7. november, Bryne
  • 19. november, Bryne
  • 21. november, Finnøy
  • 9. januar, Bryne
 • Praksisdag, berre bevis første gong.
 • Alternativ til dag:
  • 28. november, Bryne
  • 4. desember, Finnøy
  • 29. januar, Bryne

Skjema for påmelding til kurs på Bryne og Finnøy.

 • Det blir og kurs på Haugalandet og Helleland, sjå datoar.

På rogaland.nlr.no finn du meir informasjon om kursa. Det er bindande påmelding innan 10 dagar før kursstart til Norsk Landbruksrådgiving Rogaland.

8.2 Autorisasjon gnagermidler

Føresetnaden for å få slik autorisasjon er at ein:

 • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjemping og har bestått eksamen
 • eig eller leiger ein landbrukseigedom
 • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Kurs på:

 • 17. oktober, Helleland
 • 15. oktober , Særheim
 • 18. oktober , Strand - Vaulali
 • 26. november, Ølen
 • 5. desember, Haugesund

Påmelding til NLR Rogaland på heimesida til NLR, eller telefon til Arnfinn Særheim 975 28 555.

8.3 Bli med på juletresafari

Markedet etterspør norske juletrær, og fleire kan godt tenke på å starte med juletreproduksjon.

Lørdag 26. oktober kl. 12-14 hjå Vidar Garheim, Fundingslandsvegen 859, 4130 Hjelmeland.

Målgruppe: Potensielle juletreprodusenter og andre interesserte.
Ingen påmelding eller deltakeravgift.
Ta med gode sko og klær, vi skal være ute hele tiden.

Kontaktinformasjon:
Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke
Kari Sand
Telefon: 950 31 190
E-post: kari.sand@strand.kommune.no

8.4 Kurs i sosiale medier

Kurset er for bønder, etablerarar og gründerar som treng ei innføring i korleis ein kan marknadsføre bedrifta/garden sin ved hjelp av Facebook og Instagram.

Kurset er 28. november, Jørpeland.

For meir informasjon og påmelding skape.no