Klimaskogplanting

Rogaland er eit av tre fylke som er med i klimaskogprosjektet. Prosjektet pågår i fleire kommunar der Hjelmeland saman med Vindafjord, Egersund, Bjerkreim og Tysvær legg til rette for planting av gran for karbonbinding.

Meir om prosjektet kan du finne her:

Planting for klima

Klimaskog

Kristofer Tveiterå
Rådgjevar skogbruk
E-post
Telefon 404 39 128