Kommunal straumstøtte til næringslivet

Kommunestyret vedtok i sak 059/22 å innføre kommunal straumstøtte til næringslivet i kommunen. Ordninga blei vidareført til også å gjelde 1. kvartal 2023, og no er det klart for 2. søknadsomgang.

Søknadsfrist er 15.02.2023

Alle verksemder får etter søknad straumstøtte for 100 % av straumforbruket målt etter faktisk gjennomsnittleg forbruk i perioden 01.09.22- 31.12.22. Straumstøtta vert utmålt for straumkostnadar med 80 % av kostnaden utover 70 øre/kwh. Ordninga gjeld for straumforbruk på inntil 500.000 kwh årleg.

Denne søknadsrunden gjeld for perioden 01.01.23 – 31.03.23, og faktiske straumkostnadar i perioden sept-des 2022 må dokumenterast.

Før endeleg tildeling skal formannskapet ha saka til orientering.

Ingen verksemder med statleg straumstøtte kjem inn under den kommunale ordninga.

Forbruk for perioden 01.09.2022 til 31.12.2022 må dokumenterast. Det vil ikkje bli gitt støtte for:

  • Nettleige
  • Fast avgift
  • MVA

Søk straumstøtte

Søknadsskjema for straumstøtte.