Øyastølsmyra naturreservat

 

Om lag 23 % av landarealet i kommunen er omfatta av vern fordelt på ni ulike område. Størstedelen av arealet ligg innanfor dei to store landskapsvernområda Vormedalsheia og Lusaheia, aust i kommunen.

Rådyr

Det er meldeplikt ved bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskote hjortevilt og når ein nyttar motorbåt til å henta skadeskoten sjøfugl

 

Kontaktperson for vilt og fiske er rådgjevar landbruk Torborg Kleppa,  som har sitt kontor i Forvaltningsseksjonen, Vågahuset i Hjelmelandsvågen.

Besøksadresse: Vågavegen 115.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

I  feltsesongen 2015 vert det gjennomført naturtypekartlegging, mellom anna i tidlegare kartlagde kystlyngheiar med mangelfulle data og i Nord-Rogaland. 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500