NAV

NAV  - Klikk for stort bilete

Her finn du oss

Besøksadresse: Prestagarden 15
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland
Måndag til fredag kl. 9-15 - avtalte møter, rettleiing og oppfølgjing
Måndag, onsdag og fredag kl. 10-12 og kl. 12.45-14 - Informasjon og rettleiing utan avtale

Telefon: 55 55 33 33
Internett: www.nav.no
 

Sosiale tenester som er lagt til NAV Hjelmeland er kvalifiseringsprogram, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgjeving, rusarbeid, råd og rettleiing og førebyggjande arbeid.

Vi skal, etter samtykke, samarbeide med andre etatar om å gje eit heilskaplege tenestetilbod.

Alle har rett til ein forsvarleg levestandard. Lov om sosiale tenester skal vere siste utveg, alle andre moglegheiter skal være prøvd før ein søker om sosialhjelp. Kommunestyret har bestemt kva nivå sosialhjelpa i Hjelmeland kommune skal ligge på. Den vert revidert kvart år etter dei statlege retningslinjene.

Du finn svar på mange spørsmål om tenestetilbod frå NAV via nav.no eller ved å logge deg inn på DittNAV. Når du har logga deg inn kan du skrive til oss. Her får du god oversikt over dine førespurnader og svar.

Viss du ikkje finn svar på nav.no ringer du NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
Ønskjer du å avtale tid for samtale med NAV Hjelmeland ringer du 55 55 33 33.

 

 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30

Se også