Sosiale tenester/ NAV

NAV - Klikk for stort bilete

Sosiale tenester er nå ein del av NAV-Hjelmeland

Besøksadresse: Prestagarden 15
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Ope for avtalte møter måndag, onsdag og fredag 10:00-14:00 (stengt for lunsjavvikling kl 12:00-12:45)
 
 

Telefon: 55 55 33 33

Internett: www.nav.no

Sosiale tenester som er lagt til NAV Hjelmeland er kvalifiseringsprogram, økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgjeving, rusarbeid, råd og rettleiing og førebyggjande arbeid.

Vi skal, etter samtykke, samarbeide med andre etatar om å gi heilskaplege tenestetilbod.

Alle har rett til ein forsvarleg levestandard. Lov om sosiale tenester skal vere siste utveg, alle andre moglegheiter skal være prøvd før ein søker om sosialhjelp. Kommunestyret har bestemt kva nivå sosialhjelpa i Hjelmeland kommune skal ligge på. Den vert revidert kvart år etter dei statlege retningslinjene.

Du finn svar på mange spørsmål om tenestetilbod frå NAV via nav.no eller ved å logge deg inn på DittNAV. Når du har logga deg inn kan du skrive til NAV. Her får du god oversikt over dine førespurnader og svar frå NAV.

Viss du ikkje finn svar på nav.no ringer du NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
Ønskjer du å avtale tid for samtale med NAV Hjelmeland ringer du 55 55 33 33.

 

 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Jorunn Foss

$(TITTEL)
Mob: 404 39 085
E-post :  

Se også