Du er her:

Legekontoret på Hjelmeland finn du i Helsehuset, Hjelmeland sentrum.

Besøksadresse Prestagarden 13.
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Ein viktig rett er retten til å få utarbeidd ein individuell plan. Planen skal letta koordineringa av helse- og/eller sosiale tjenester for personar med behov for langvarige og koordinerande tjenester frå det offentlege hjelpeapparatet. Planen skal sikra at det til ei kvar tid er nokon som har ansvar for å følgje opp brukaren. Det er ein klar føresetnad at brukaren skal medverke når ein slik plan vert laga.

Heimehjelp er praktisk bistand som ligg under sosialt lovverk. Hjelpa vert tildelt etter søknad og fagleg vurdering.

Alle som treng pleie får hjelp frå Hjelmeland kommune, etter søknad og fagleg vurdering.

Hovudkjøkkenet er fysisk plassert i same bygningen som Hjelmeland omsorgssenter.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30