Høyring - Næringsstrategi 2021-2031

Strategien skal fastsetta mål, satsingsområde og strategiar som gir retning for kommunen sitt næringsarbeid i den neste 10-års perioden. Les meir om dette i forslaget til strategi med tilhøyrande saksutgreiing. 
 

På møte i Formannskapet den 08.04.2021 i sak 18/21 blei det vedtatt å leggje forslag til Næringsstrategi for Hjelmeland kommune 2021 - 2031 ut til ei open høyring.

Høyringsdokument

Forslag til Næringsstrategi for Hjelmeland kommune 2021 – 2031 saksutgreiing
Næringsstrategi for Hjelmeland kommun 2021 - 2031 – høyringsforslag

Merknader og høyringsfrist

Eventuelle merknader til planforslaget rettast til ein av desse

  • Hjelmeland kommune, Plan og Forvaltning, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland
  • via elektronisk skjema
  • pr. e-post postmottak@hjelmeland.kommune.no

Frist for uttale er 20. mai 2021.