Vegnamn på høyring

Følgande namn på ny veg i Førrebotn er på høyring: Førrevegen.

Sjå saksdokument med kart over ny vegparsell

Innspel og synspunkt

Me ber om at eventuelle synspunkt i saka blir sendt kommunen innan 3. juni 2022. 

Du kan sende synspunkta på ein av desse måtane: 

  • via elektronisk skjema
  • via e-post postmottak@hjelmeland.kommune.no
  • som post til Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Vedtak om høyring

Areal- og forvaltningsutvalet vedtok å legga vegnamnet på høyring i sak 013/22 27. april 2022.