Svanhild Hjorteland Gbada
Rådgjevar Arealplan
E-post
Telefon 404 39 127
Haldis Karine Nilsen
Plan og forvaltningssjef
E-post
Telefon 404 39 120