Kommuneplan 2011 - 2023

Kommuneplanen frå 2011 er under revisjon, og alt med unntak av Hjelmeland sentrum er vedtatt endra.

Sjå meir info under Ny kommuneplan

 

Svanhild Hjorteland Gbada
Rådgjevar Arealplan
E-post
Telefon 404 39 127
Haldis Karine Nilsen
Plan og forvaltningssjef
E-post
Telefon 404 39 120