Hjelmeland kulturskule

Alle som har søkt, har fått ebrev om opptaket. Kulturskulen tar no sommarferie. Undervisninga startar opp etter sommaren torsdag 17. august, og me ønskjer alle elevar og føresette takk for i år og ein riktig god ferie!

Frå Spinnerikonsert desember 2016 - Klikk for stort bileteFrå Spinnerikonsert desember 2016 Hans Widerøe Hjelmeland kulturskule vart oppretta i 1975. Skulen har i dag 128 elevar fordelt på 152 elevplassar. Kulturskulen tilbyr instrumentalundervisning, dans og ulike kurs.

Her finn de nyttig informasjon om det å vera elev hos oss.

Elevar frå og med 1. klasse kan søkja om opptak i kulturskulen. Kulturskulen underviser desentralisert. Enkelte tilbod, som til dømes dans, får ein berre på Hjelmeland. Sjå retningslinene til kulturskulen for meir detaljert informasjon.


Sjå i høgremenyen for lenkar til å logga på elevportalen og søkja om elevplass (berre nye elevar – eksisterande elevar bruker elevportalen).


Rektor

Telefonliste kulturskulen
Lærar Telefon
Lina Auksoriute 984 58 357
Asbjørn Hasselberg 997 96 487
Yngvild Storækre Hennig 901 09 452
Hans Widerøe 404 39 165
Publisert 30.09.2015

I denne artikkelen finn du nyttig informasjon som kan vera grei ha med seg når du skal gå hos oss.

 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Se også