Du er her:

Hjelmeland kulturskule

Kulturskulen tilbyr vokal-, instrumentalundervisning og dans.

Frå Nissekveld i Viga 28. november med Berthine Marie Bergman og Elise Sværen Oaland. Hans Widerøe

Hjelmeland kulturskule vart oppretta i 1975. Skulen har i dag 133 elevar fordelt på 150 elevplassar. 

Her finn de nyttig informasjon om det å vera elev hos oss.

Elevar frå og med 1. klasse kan søkja om opptak i kulturskulen. Kulturskulen underviser desentralisert. Enkelte tilbod, som til dømes dans, får ein berre på Hjelmeland. Sjå retningslinene til kulturskulen for meir detaljert informasjon. 

Rektor


Lenker

Betalingssatsar

Innlogging elevportal

Søk plass i kulturskulen (berre for nye elevar)

Retningsliner

Generell elevinformasjon

Publisert 30.09.2015

I denne artikkelen finn du nyttig informasjon som kan vera grei ha med seg når du skal gå hos oss.

 

Publisert 30.09.2015

Formannskapet vedtok 28. april 2009 følgjande retningsliner for Hjelmeland kulturskule.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30

Se også