Skulefritidsordninga i Hjelmeland

SFO

Alle skular gir tilbod om SFO dersom eit tilstrekkeleg antal barn ønskjer dette tilbodet. I nokre tilfelle skjer dette i samarbeid med barnehagen.

Søking på plass i SFO gjer du ved å nytte deg av elektronisk søknadskjema på vår oppvekstportal. Du vil og finne lenkje til oppvekstportalen under punktet for "Sjølbetening".


Har du ikkje tilgang på datamaskin med internett, kan du få hjelp til å fylle ut det elektroniske søknadskjema på skulen eller i Kundesenteret i Kommunehuset.

Pris for plass i SFO blir rekna ut etter opphaldstid etter følgjande tabell:

0- 6 timar 0,1- 6,0
6- 10 timar 6,01- 10,00
10- 14 timar 10,01- 14,00
14+ timar 14,01++


Søknadsfristen er 1. mars.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Sigrund Kleppa

$(TITTEL)
Mob: 404 39 170
E-post :  

Se også