Skulefritidsordninga i Hjelmeland

SFO

Alle skular gir tilbod om SFO dersom eit tilstrekkeleg antal barn ønskjer dette tilbodet. I nokre tilfelle skjer dette i samarbeid med barnehagen.

Søking på plass i SFO gjer du ved å nytte deg av elektronisk søknadskjema. Når du er komen inn i søknadsmodulen, vel du kategori "skule og utdanning" og får opp aktuelt skjema.


Har du ikkje tilgang på datamaskin med internett, kan du få hjelp til å fylle ut det elektroniske søknadskjema på skulen eller i Kundesenteret i Kommunehuset.

Pris for plass i SFO blir rekna ut etter opphaldstid etter følgjande tabell:

0- 6 timar 0,1- 6,0
6- 10 timar 6,01- 10,00
10- 14 timar 10,01- 14,00
14+ timar 14,01++


Søknadsfristen er 1. mars.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Sigrund Kleppa

Kommunalsjef oppvekst
Mob: 404 39 170
E-post :  

Se også