• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om midlar frå Frivilligfondet


Retningsliner for tildeling
Dette søknadsskjemaet bygger på Retningslinjer for Frivilligfondet til Hjelmeland kommune. Desse retningslinene seier kva ein får tilskot til og føresetnader for tilskotet er nærare omtalt her.

Informasjon om søknad om midlar frå Frivilligfondet
Hjelmeland kommune gir økonomisk støtte frå Frivilligfondet til allsidig kultur- og fritidstilbod for innbyggjarar i heile Hjelmeland kommune. Tiltak og aktivitetar for barn og unge er særleg prioritert.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Krav til søknad
Søknad må skildra mål med tiltaket, medverkande, samarbeidspartnarar, målgruppe (storleik, aldersgruppe og geografisk fordeling), budsjett, finansierings- og handlingsplan.

Vedlegg
Kontoutskrift (obligatorisk) og ev. teikningar/illustrasjonar som er nødvendige for å få innsikt i prosjektet.

 

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no