• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om midlar frå Frivilligfondet

Informasjon


Retningsliner for tildeling
Dette søknadsskjemaet bygger på Retningslinjer for Frivilligfondet til Hjelmeland kommune. Desse retningslinene seier kva ein får tilskot til og føresetnader for tilskotet er nærare omtalt her.

Informasjon om søknad om midlar frå Frivilligfondet
Hjelmeland kommune gir økonomisk støtte frå Frivilligfondet til allsidig kultur- og fritidstilbod for innbyggjarar i heile Hjelmeland kommune. Tiltak og aktivitetar for barn og unge er særleg prioritert.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Krav til søknad
Søknad må skildra mål med tiltaket, medverkande, samarbeidspartnarar, målgruppe (storleik, aldersgruppe og geografisk fordeling), budsjett, finansierings- og handlingsplan.

Andre vedlegg
Ev. teikningar/illustrasjonar som er nødvendige for å få innsikt i prosjektet.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader