• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om splitting av kommunale gebyr til uregistrert eigar

Gjeld eigedomar med bygg som har annan eigar enn grunneigar (uregistrert eigar), der det ikkje er tinglyst festekontrakt.

Grunneigar og uregistrert eigar kan be om at gebyr / takst for eigedomen vert mellombels splitta, slik at uregistrert eigar vert registrert som fakturamottakar av feiing, vann/avløp eller eigedomsskatt. Endringa gjeld frå førstkommande skatteår. 

Kopi av uregistrert festekontrakt evt anna dokumentasjon på eigartilhøve, samt samtykke og kontaktinformasjon (inkl. fnr) for uregistrert eigar må vedleggjast. Ufullstendig søknad, utan vedlegg vert ikkje behandla.

Om faktura sendes uregistrert eigar må seinare endringar i avtale, adresse eller liknande meldast til kommunen.

Me gjer merksam på at Hjelmeland kommune med dette ikkje fråskriv seg legalpant etter pantelovens § 6-1 ved manglande betaling.  Ved tvangsinnfordring av ubetalt faktura for eigedomsskatt vert varsel om tvangsfullbyrdelse §4-18 og eventuelt tvangssal i siste instans retta til grunneigar.

Dersom eigedomen har landbruksfrådrag, bortfell landbruksfrådraget ved splitting av takst for bygg som har annan reell eigar og ikkje kan sjås på som ein del av  gardsdrifta.

Ved spørsmål ta kontakt med økonomiseksjonen, tlf: 51 75 00 00

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no