• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om splitting av kommunale gebyr til uregistrert eigar

Innleiing

Gjeld eigedomar med bygg som har annan eigar enn grunneigar (uregistrert eigar), der det ikkje er tinglyst festekontrakt.

Grunneigar og uregistrert eigar kan be om at gebyr / takst for eigedomen vert mellombels splitta, slik at uregistrert eigar vert registrert som fakturamottakar av feiing, vann/avløp eller eigedomsskatt. Endringa gjeld frå førstkommande skatteår. 

Kopi av uregistrert festekontrakt evt anna dokumentasjon på eigartilhøve, samt samtykke og kontaktinformasjon (inkl. fnr) for uregistrert eigar må vedleggjast. Ufullstendig søknad, utan vedlegg vert ikkje behandla.

Om faktura sendes uregistrert eigar må seinare endringar i avtale, adresse eller liknande meldast til kommunen.

Me gjer merksam på at Hjelmeland kommune med dette ikkje fråskriv seg legalpant etter pantelovens § 6-1 ved manglande betaling.  Ved tvangsinnfordring av ubetalt faktura for eigedomsskatt vert varsel om tvangsfullbyrdelse §4-18 og eventuelt tvangssal i siste instans retta til grunneigar.

Dersom eigedomen har landbruksfrådrag, bortfell landbruksfrådraget ved splitting av takst for bygg som har annan reell eigar og ikkje kan sjås på som ein del av  gardsdrifta.

Ved spørsmål ta kontakt med økonomiseksjonen, tlf: 51 75 00 00

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader