• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Løyveskjema for skular i Hjelmeland kommune

Innleiing

Til føresette:

På skulen er det aktivitetar/gjeremål som tilseier at me skal ha løyve frå føresette. 
Føresette fyller ut eit skjema for 1.-7. trinn, og eit nytt skjema gjeldande for 8.-10. trinn. Kryss av i skjemaet for rett trinn.

Særskilt om bruk av bilete / film

Skulen bruker film og bilete som ein del av verksemda si. Ulike aktivitetar blir teke film/bilete av og vist i klassen/fellessamlingar. Dette gjeld både der eleven er med i gruppeaktivitetar, klassebilete og liknande, og eleven i situasjonar åleine. Det er sjølvsagt at ingen born vert fotograferte i situasjonar som kan verka krenkande.

Me viser til informasjon frå datatilsynet kring samtykke og deling av bilete: 
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkeskjema/
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/

Dei løyve du gir her gjeld inntil det vert gitt annan skriftleg beskjed. Eit samtykke kan når som helst trekkast tilbake.

Send inn eit nytt skjema dersom du ønskjer å endre på nokre av samtykka.

Ta kontakt med skulen ved rektor, dersom du har spørsmål.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader