• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Løyveskjema for barnehagar i Hjelmeland kommune

Innleiing

Til føresette:
I barnehagen er det aktivitetar/gjeremål som tilseier at me skal ha løyve frå føresette.

Særskilt om bilete / film

Barnehagen bruker film og bilete som ein del av verksemda si, for å dokumentere og gi eit innblikk i barnehagen sine aktivitetar, og fortelje om barnehagen sitt innhald. Ulike aktivitetar blir difor teke bilete og/eller film av. Dette gjeld både der barnet er med i gruppeaktivitetar og i situasjonar åleine. Det er sjølvsagt at ingen barn skal verte fotografert i situasjonar som kan verka krenkande. Barnehagen treng samtykke frå føresette knytt til visning og deling av bilete og film.

Me viser til informasjon frå datatilsynet kring samtykke og deling av bilete: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkeskjema/
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/bilder-av-barn/


Dei løyvene du gir her, gjeld så lenge barnet går i barnehage i kommunen, eller inntil det vert gitt annan skriftleg beskjed. Eit samtykke kan når som helst trekkast tilbake. Send inn eit nytt skjema om du ønskjer å endre på nokre av samtykka.

Ta kontakt med barnehagen, ved styrar, dersom de har spørsmål.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader