• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling (innført av Regjeringa frå 01.05.2015)

Ordninga skal sikre at inga hushald skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass.

F.o.m. 01.01.2018 vil dette gjelde for hushald som har ein samla inntekt lågare enn 533 500 kr pr. år. Foreldrebetalinga bereknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid for 3-, 4-og 5-åringar i hushald med låg inntekt

Alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushald med låg inntekt, har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid pr. veke i barnehagen. F.o.m. 01.08.2017 gjeld dette for hushald med lågare samla inntekt enn 428 000 kr pr. år.

Ved søsken i barnehage vert det gitt søskenmoderasjon.

Fullstendig rettleiing til søknadsskjemaet finn du her


 

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no