• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter

Søknadsskjemaet gjeld for:

  • Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på mindre enn 50 pe (personekvivalentar).
  • Utslepp av sanitært avlaupsvatn på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2 000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjeld ikkje for påkobling til offentleg avlaupsnett.

Informasjon:

  1. Utslepp av sanitært avlaupsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsforskrifta kap. 12. Søknad med alle opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknad i samsvar med standardkrava i kap. 12 vil bli behandla innan 6 veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kap. 12 vil bli behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn 6 veker.

  2. For prosjektering og utføring av avlaupsanlegget, gjeld bestemmingane i plan- og bygningslova § 20-1 vedk. søknad om tiltak, godkjenning av føretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan fyrst starte når det ligg føre eit igangsetjingsløyve frå kommunen.

  3. Les "Rettleiing til søkjar" før du startar utfyllinga.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no