• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter

Søknadsskjemaet gjeld for:

  • Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på mindre enn 50 pe (personekvivalentar).
  • Utslepp av sanitært avlaupsvatn på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2 000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjeld ikkje for påkobling til offentleg avlaupsnett.

Informasjon:

  1. Utslepp av sanitært avlaupsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsforskrifta kap. 12. Søknad med alle opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknad i samsvar med standardkrava i kap. 12 vil bli behandla innan 6 veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kap. 12 vil bli behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn 6 veker.

  2. For prosjektering og utføring av avlaupsanlegget, gjeld bestemmingane i plan- og bygningslova § 20-1 vedk. søknad om tiltak, godkjenning av føretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan fyrst starte når det ligg føre eit igangsetjingsløyve frå kommunen.

  3. Les "Rettleiing til søkjar" før du startar utfyllinga.

 

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no