• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsløyve

Informasjon

Følgjande krav vert stilt til søkjar om serveringsløyve:

Serveringsstaden skal ha ein dagleg leiar som har det reelle ansvaret for den daglege drifta av serveringsstaden, jf serveringslova § 4.

Dagleg leiar må ha avlagt etablererprøva, jf serveringslova § 5.

Løyvehavar, dagleg leiar og personar som har vesentleg innflyting på verksemda, må ha utvist uklanderleg vandel i høve til straffelovgivinga, skatte- og avgiftslovgivinga, rekneskapslovgivinga, lov om forbod mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. jf serveringslova § 6


Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Etablererprøven for serveringsvirksomhet 
Informasjon om avlegging av etablererprøve finn du her.


Følgjande vedlegg skal følgje søknaden:

1. Firmaattest for alle firma som er involvert i drifta

2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for fysiske personar som eig meir enn ein 3-del av foretaket

3. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for foretakets daglege leiar

4. Skatteattest for søkjar/eigar og andre med vesentleg tilknyting til drifta. Skjema RF-1244 fra Skattedirektoratet

5. Teilning av serveringsstaden inne og ute

6. Dokumentasjon av dagleg leiars tilsetting ved serveringsstaden

7. Vitnemål som bekrefter godkjent etablererprøve for dagleg leiar

8. Godkjenning frå branntilsynet

9. Kopi av melding til Mattilsynet

10. Leigekontrakt eller anna dokument som stadfester at søkjar disponerer lokalet til det bruk som det vert søkt om

11. Ved overtaking av verksemda, oppgi tidlegare eigar

 

NB: Saksbehandlinga startar når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no